Kontakty

Sekretariát SZ CHPH

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Akademická 4, 949 01 Nitra

Pavol Javorček - sekretár

+421 (0) 37 6537 503

szchph@postoveholuby.sk

www.postoveholuby.sk

Bankové spojenie: UNICREDIT Bank 6619561001 / 1111

IBAN: SK6611110000006619561001 | SWIFT: UNCRSKBX

Prezídium SZ CHPH

RNDr. DUDZIK Daniel

Prezident SZ CHPH

KASAN Dušan

Viceprezident SZ CHPH

Ing. MOJZEŠ Jaroslav

Predseda ekonomickej komisie

Ing. SELIGA Jaroslav

Predseda pretekovej komisie

VALÍČEK Ľubomír

Predseda posudzovateľskej komisie

MVDr. GORNAĽ Tibor

Predseda veterinárnej komisie

DRGÁŇ Ľubomír

Predseda komisie pre výpočtový program a EKS

Ing. KRAJČÍK Daniel

Predseda propagačnej a kultúrnej komisie

Mgr. BLAHOVSKÝ Milan

Člen Prezídia

Ústredná kontrolná komisia SZ CHPH

SUDOR Vladimír

Predseda ÚKK SZ CHPH

Ing. FEKIAČ Jozef

Člen ÚKK SZ CHPH

MLÁTKO Július

Člen ÚKK SZ CHPH

ZELENSKÝ Stanislav

Člen ÚKK SZ CHPH

JACENKO František

Člen ÚKK SZ CHPH

  • Slovenská Ves 268, 059 02 Slovenská Ves